Резиденциите са защитни зони, които позволяват на играчите да използват пространство недостъпно за останалите. Така те могат в рамките на този имот да отглеждат спокойно животни, да строят къщи и куп други неща.

Как да си направя защитена зона (резиденция)?

      Защитаването на територията, която желаете да използвате за вашето развитие става изключително лесно, чрез командата /res auto.

Тази команда автоматично създава защитена зона с големина 50х50 блока по координати X и Z около местоположението Ви. За да увеличите размера на защитената зона до максималното възможно за рангът Ви просто напишете комадата /res expand (брой блокове) докато гледате към посоката, към която желаете да разширите защитената зона. 

      ПРИМЕР: Искате да разширите зоната си с 20 блока на север. В този случай заставате гледайки към север и пишете /res expand 20.

Как да добавя приятел в моята резиденция, за да живеем заедно?

За да добавите приятел в резиденцията си трябва да използвате командата /res padd (име на резиденция) (никнейм на играча).

По този начин му давате право да чупи, строи, отваря врати, сандъци и други права свързани с оцеляването.

Ако случайно желаете да премахнете този играч от резиденцията си просто напишете /res pdel (име на резиденцията) (никнейм на играча).

По всяко време можете да добавяте или премахвате различни права в резиденцията си, които на кратко са наречени флагове.

Важно: Ние не носим отговорност за злоупотреби причинени от играчите на които сте дали достъп. Това е изцяло на ваша отговорност. Също така няма да се ангажираме да възстановяваме нанесените щети.

Какво са флагове и как да ги използвам?

      Флаговете на резиденцията са различните права, които давате на всички играчи в сървъра или само на определен играч. Добавяне на флаг важащ за всички играчи в сървъра (освен за Вас, в определени случаи)  се прави с команда /res set (флаг) true/false (true – позволено, false – забранено).

Добавянето на флаг важащ за определен играч се прави с команда /res pset (никнейм на играч) (флаг) true/false

ПРИМЕРИ: 

  1. Искате да забраните на всички играчи да влизат в резиденцията Ви и само Вие да имате това право. Флагът за това се нарича move, а командата която трябва да напишете е /res set move false, след което само Вие ще можете да влизате в резиденцията.
  2. Искате да забраните на определен играч да влиза в резиденцията? Командата която трябва да напишете е /res pset (име на резиденцията) (никнейм на играча) move false. С тази команда само определеният играч от Вас няма да може да се движи в резиденцията, но всички останали ще могат.

 

Какво са Субзони?

Накратко субзоните са резиденция в резиденцията, в която може да слагате и махате флагове, които няма да важат за основната Ви резиденция. Например искате да дадете на някой Ваш приятел права за дадена постройка в резиденцията Ви, но не и за цялата резиденция. В този случай трябва да маркирате с пръчка 2 точки по диагонал, които да обхващат цялата постройка, включително и по височина. След като маркирате точки пишете /res subzone create (име на субзоната) и Вашата субзона ще се създаде. След като направите субзоната спокойно можете да влезнете в нея и да добавите флаговете, които пожелаете и те ще важат само за тази конкретна постройка, но не и за цялата резиденция.

Пример: Направили сте постройка и сте създали субзона в нея. Влизате вътре и давате флаг за отваряне на сандъци на някой Ваш приятел. Така той ще може да отваря сандъци САМО в тази постройка, но не и извън нея.

Какви флагове има?

Тук ще намерите изброени всички флагове, тяхното значение и достъпността им в сървъра според ранк. За да “пуснете/позволите“ даден флаг пишете true след флага, а за да го „забраните/спрете“ пишете false след него.

anvil – Позволява или забранява използването на наковалня от други играчи. (достъпно от всички играчи)
admin – Позволява или забранява на друг играч да променя флагове по Вашата резиденция. (достъпно от всички играчи)
animalkilling – Позволява или забранява на друг играч да убива животни.(достъпно от всички играчи)
animals – Позволява или забранява спаунването на животни.
bank – Създава или изтрива банка в резиденцията, в която може да държите парите си.(достъпно от ранк Командир нагоре и от премиум ранкове)
bed – Позволява или забранява на друг играч да използва легло.(достъпно от всички играчи)
beacon – Позволява или забранява на друг играч да получава ефекти от beacon.(достъпно от ранк Херцог и ранк Цар)
brew – Позволява или забранява на друг играч да използва стенд за отвари.(достъпно от всички играчи)
build – Позволява или забранява на друг играч да строи.(достъпно от всички играчи)
burn – Позволява или забранява изгарянето на чудовища през деня или при запалване.(достъпно от всички играчи)
button – Позволява или забранява на друг играч да използва бутони.(достъпно от всички играчи)
cake – Позволява или забранява на друг играч да яде торти.(достъпно от всички играчи)
chorustp – Позволява или забранява на друг играч да се телепортира в реса с плод от Края.(достъпно от всички играчи)
chat – Позволява създаването на скрит чат виждан само от играчите в реса.(достъпно от всички играчи)
container – Позволява или забранява на друг играч да отваря честове, диспенсъри, барели и др.(достъпно от всички играчи)
coords – Скрива координатите на резиденцията.(достъпно от всички играчи)
craft – Позволява или забранява на друг играч да ползва всякакви крафтинг маси.(достъпно от всички играчи)
creeper – Позволява или забранява Creeper-ите да гърмят в резиденцията.(достъпно от всички играчи)
dragongrief – Позволява или забранява разрушаването на постройки от дракон.(достъпно от всички играчи)
day – Флаг за постоянен ден в резиденцията.(достъпно от всички играчи)
dye – Позволява или забранява овцете да се боядисват.(достъпно от всички играчи)
damage – Пуска или спира вземането на кръв от всичко в реса.(достъпно от ранк Граф нагоре и премиум ранкове Княз и Цар)
destroy – Позволява или забранява на друг играч да чупи блокове.(достъпно от всички играчи)
diode –Позволява или забранява на друг играч да наглася редстоун репиитъри.(достъпно от всички играчи)
door – Позволява или забранява на друг играч да отваря врати.(достъпно от всички играчи)
egg – Позволява или забранява ползването на драконово яйце.(достъпно от всички играчи)
enchant – Позволява или забранява на друг играч да използва еначантинг маса.(достъпно от всички играчи)
explode – Позволява или забранява експлозиите в реса.(достъпно от всички играчи)
enderpearl – Позволява или забранява телепортирането с перла в реса.(достъпно от всички играчи)
falldamage – Не ви взима кръв когато падате от високо.(достъпно от ранк Воин нагоре и премиум ранкове)
feed – Когато е включен резиденцията наяжда обитателите й.(достъпно от ранк Херцог и премиум ранкове Княз и Цар)
fireball – Позволява или забранява огнените топки и щетите от тях в реса.(достъпно от всички играчи)
firespread – Позволява или забранява разпространяването на огън.(достъпно от ранк Лорд нагоре и премиум ранкове Болярин, Княз и Цар)
flowinprotection – Позволява или забранява външни течности да се разтичат в реса.(достъпно от всички играчи)
flow – Позволява или забранява течностите в реса да се разтичат.(достъпно от всички играчи)
flowerpot – Позволява или забранява ползването на саксии за цветя.(достъпно от всички играчи)
grow – Позволява или забранява растежа на растенията.(достъпно от всички играчи)
glow – Когато е включено, играчът влезнал в реса ще бъде маркиран, за да го виждате от далече.(достъпно от ранк Воин нагоре и премиум ранкове)
hotfloor – Магма блоковете в реса не могат да ви вземат кръв.(достъпно от премиум ранк Цар)
hook – Позволява или забранява използването на въдици.(достъпно от всички играчи)
iceform – Защитава водата от заледяване.(достъпно от всички играчи)
ignite – Защитава Ви от запалване.(достъпно от ранк Херцог и премиум ранк Цар)
itemdrop – Позволява или забранява хвърлянето на предмети в реса.(достъпно от всички играчи)
itempickup – Позволява или забранява взимането на паднали предмети в реса.(достъпно от всички играчи)
jump2 – Дава скок с 2 блока височина в реса.(достъпно от ранк Херцог и премиум ранк Цар)
jump3 – Дава скок с 3 блока височина в реса.(достъпно от премиум ранк Цар)
keepinv – При смърт в реса, инвентара Ви се запазва във Вас.(достъпно от ранк Херцог и премиум ранк Цар)
keepexp – При смърт в реса, запазвате натупаното ниво.(достъпно от ранк Херцог и премиум ранк Цар)
leash – Позволява или забранява да хващате животни с въже в реса.(достъпно от всички играчи)
lever – Позволява или забранява на друг играч да използва ръчки.(достъпно от всички играчи)
mobexpdrop – Позволява или забранява пускането на XP от чудовища.(достъпно до всички играчи)
mobitemdrop – Позволява или забранява пускането на предмети от чудовища.(достъпно до всички играчи)
monsters – Позволява или забранява спаунването на чудовища.(достъпно от ранк Воин нагоре и премиум ранкове)
move – Позволява или забранява на друг играч да влиза в резиденцията Ви.(достъпно от всички играчи)
nanimals – Позволява или забранява натуралното спаунване на животни.(достъпно от всички играчи)
nmonsters – Позволява или забранява натуралното спаунване на чудовища, освен на тези от спаунери.(достъпно от ранк Воин нагоре и премиум ранкове)
night – Флаг за постоянна нощ в резиденцията Ви.(достъпно от всички играчи)
fly – Дава летене на всички в резиденцията.(достъпно от ранк Херцог и премиум ранкове Княз и Цар)
nomobs – Чудовищата не могат да влизат в резиденцията Ви.(достъпно от ранк Съветник нагоре и премиум ранкове Княз и Цар)
note – Позволява или забранява на друг играч да използва кутии създаващи ноти.(достъпно от всички играчи)
nodurability – Защитава предметите в инвентари Ви от счупване.( достъпно за ранк Херцог и ранк Цар)
pressure – Позволява или забранява на друг играч да използва активиращи плочки.(достъпно от всички играчи)
piston – Позволява или забранява избутването на блокове в реса от бутало.(достъпно от всички играчи)
pistonprotection – Позволява или забранява избутването на външни блокове в реса, чрез бутоало.(достъпно от всички играчи)
place – Позволява или забранява на друг играч да поставя блокове.(достъпно от всички играчи)
pvp – Спира или пуска PVP в резиденцията. (достъпно от ранк Командир нагоре и премиум ранкове)
rain – Флаг за постоянен дъжд в реса ви.(достъпно от всички играчи)
redstone – Позволява или забранява на друг играч да използва всички редстоун атрибути.(достъпно от всички играчи)
riding – Позволява или забранява на друг играч да язди кон в резиденцията Ви.(достъпно от всички играчи)
shoot – Позволява или забранява стрелянето в резиденцията.(достъпно от всички играчи)
sun – Флаг за постоянно слънчево време в резиденцията.(достъпно от всички играчи)
snowtrail – Позволява или забранява на снежния човек да оставя снежни следи в реса.(достъпно от всички играчи)
spread – Позволява или забранява на блокове да се разпространяват, като например sculk block.(достъпно от всички играчи)
snowball – Позволява или забранява ударите със снежна топка.(достъпно от всички играчи)
sanimals – Позволява или забранява спаунването на животни от спаунери или яйца.(достъпно от всички играчи)
shear – Позволява или забранява рязането на вълна от овце.(достъпно от всички играчи)
smonsters – Позволява или забранява спаунването на чудовища от спаунери или яйца.(достъпно от всички играчи)
subzone – Позволява или забранява на друг играч да прави субзони в резиденцията.(достъпно от ранк Чирак нагоре)
title – Спира или пуска съобщенията за влизане/излизане от резиденцията.(достъпно от ранк Инвеститор нагоре и премиум ранкове)
table – Позволява или забранява на друг играч да използва crafting маса.(достъпно от всички играчи)
tnt – Позволява или забранява експлозиите от TNT.(достъпно от всички играчи)
tp – Позволява или забранява телепортирането до резиденцията.(достъпно от всички играчи)
trade – Позволява или забранява търгуването със селяни в резиденцията.(достъпно от всички играчи)
trample – Позволява или забранява стъпкването на посетите растения в резиденцията(достъпно от ранк Чирак нагоре)
trusted – Дава или премахва всички флагове нужни за оцеляването в реса на друг играч, като честове, врати, бутони, строене и т.н.(достъпно от всички играчи)
use – Позволява или забранява на друг играч да използва врати, бутони, ръчки и др.(достъпно от всички играчи)
vehicledestroy – Позволява или забранява чупенето на лодки, колички и др. превозни средства.(достъпно от всички играчи)
witherspawn – Позволява или забранява спаунването на Уидър. (достъпно от ранк Съветник нагоре и от премиум ранкове Княз и Цар)
phantomspawn – Позволява или забранява спаунването на Фантоми.(достъпно от ранк Командир нагоре и от премиум ранкове)
witherdamage – Позволява или забранява на Уидъра да ви удря.(достъпно от ранк Лорд нагоре и от премиум ранкове)
witherdestruction – Позволява или забранява на Уидъра да руши постройки в резиденцията.(достъпно от всички играчи)
waterflow – Позволява или забранява на водата да се разтича.(достъпно от всички играчи)
wspeed1 – Дава двойно по бързо ходене в резиденцията.(достъпно от ранк Граф нагоре и от премиум ранкове Княз и Цар)
wspeed2 – Дава тройно по бързо ходене в резиденцията.(достъпно от ранк Херцод и премиум ранк Цар)